Loading...
Svenska
19
BATTERIER OCH LADDARE
Indikatorlampor för batteri i LED-
teckenfönstret
Indikatorlampor på laddaren
Ikon Kommentarer
Batteriet är fulladdat
Batterinivån är mellanhög
Batterinivån är låg
Batteriet är nästan urladdat. En
signalton hörs varannan minut.
Tabell 1: Indikatorlampa på laddaren
Status LED-indikator
Laddar Fast rött sken Laddar.
Laddningen
är klar Fast grönt sken Batteriet är
fulladdat.
Batterifel Blinkar rött
Indikering
Batteriet var
felaktigt när
det sattes i.
Troligen kan
du lösa
problemet
genom att
sätta i
batteriet igen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com