Loading...
Svenska
18
BATTERIER OCH LADDARE
Ladda radion med flerenhetsladdaren
(valfritt tillbehör)
Med flerenhetsladdaren kan du ladda upp till
sex radioenheter. Vart och ett av de sex
laddningsfacken kan innehålla en radio (med
batteri installerat). Flerenhetsladdaren har fack
för förvaring av headset.
1. Placera laddaren på en plan yta eller fäst den
på väggen.
2. Sätt i strömsladden i uttaget på
flerenhetsladdaren.
3. Anslut sladden till ett vägguttag och sedan till
laddaren.
4. Sätt in adaptern i flerenhetsladdaren.
5. Stäng av radion.
6. Anslut radion till adaptern.
Obs! Flerenhetsladdaren kan även används till att
ladda ett fristående batteri. Om du vill ladda
ett fristående batteri sätter du in batteriet i
adaptern och ansluter adaptern till
flerenhetsladdaren.
Bild 7: Sätt in adaptern i flerenhetsladdaren
Bild 8: Anslut radion till adaptern
Adapter
Adapter
Radio
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com