Loading...
Svenska
17
BATTERIER OCH LADDARE
Ladda radion med laddaren för en enhet 1. Kontrollera att radion är avstängd innan du
ansluter den till laddaren.
2. Anslut radion till laddaren och se till att du hör
ett klickljud. Se bild 3.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
4. Koppla bort radion från laddaren genom dra
radion bort från laddaren och samtidigt trycka
-logotypen nedåt. Se bild 4.
Ladda ett fristående batteri
1. Ta ut batteriet ur radion.
2. Sätt in batteriet i laddaren för en enhet.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
Bild 3: Anslut radion till laddaren för en enhet
Bild 4: Koppla bort radion från laddaren
för en enhet
Tryck på "M"-logotypen
och dra bort laddaren
för en enhet från radion.
Bild 5: Sätt in
batteriet i laddaren
för en enhet
Bild 6: Batteriet är
anslutet till
laddaren för en
enhet
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com