Loading...
Svenska
16
BATTERIER OCH LADDARE
Installera litiumjonbatteriet
1. Stäng av radion.
2. Ta bort radions baksida genom att trycka på den
försiktigt och skjut den nedåt.
3. Sätt i batteriet genom att rikta in spåren på
batteriet mot spåren på radion och sedan trycka
batteriet nedåt. Se bild 1.
Obs! Mer information om litiumjonbatteriets
egenskaper finns i ”Om litiumjonbatteriet” på
sidan 15.
Ta bort litiumjonbatteriet
1. Stäng av radion.
2. Tryck på radions baksida försiktigt och skjuta
höljet nedåt.
3. Lyft och ta bort batteriet ur radion.
Bild 1: Tryck och
skjut baksidan
försiktigt nedåt.
Bild 2: Sätt i batteriet och
kontrollera att batteriets
spår har kontakt med
spåren i radion.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com