Loading...
Svenska
15
BATTERIER OCH LADDARE
BATTERIER OCH
LADDARE
CLK446-radion levereras med ett
litiumjonbatteri med 1 130 mAh kapacitet.
BATTERIFUNKTIONER OCH
LADDNINGSALTERNATIV
Om litiumjonbatteriet
CLK446-radion är utrustad med ett
laddningsbart litiumjonbatteri Det här batteriet
ska laddas fullt innan första användning för att
säkerställa optimal kapacitet och prestanda.
Batteriets livstid avgörs av flera faktorer. Bland
de mer kritiska är den vanliga överladdningen
av batterier och den genomsnittliga
urladdningen vid varje cykel. Ju större
överladdning och djupare genomsnittlig
urladdning, desto färre cykler räcker ett batteri.
Till exempel, ett batteri som är överladdat och
laddar ur 100 % flera gånger om dagen, räcker
färre cykler än ett batteri som får mindre
överladdning och laddas ur 50 % om dagen.
Ett batteri som får minimal överladdning och i
genomsnitt bara laddar ur 25 % varje dag
räcker ännu längre.
Motorola-batterier är designade specifikt för att
användas med en Motorola-laddare och vice
versa. Att ladda i utrustning som inte kommer
från Motorola kan leda till batteriskada och
göra batteriets garanti ogiltig. Batteriet ska vara
i omkring 25 °C (77 °F) (rumstemperatur) så
ofta som möjligt. Att ladda ett kallt batteri
(under 10 °C [50 °F]) kan innebära läckage av
elektrolyt och till slut i att batteriet går sönder.
Att ladda ett varmt batteri (över 35 °C [95 °F])
innebär minskad urladdningskapacitet, vilket
påverkar radions prestanda. Motorolas snabba
batteriladdare innehåller en temperaturkänslig
krets som ser till att batterierna laddas inom
ovan angivna temperaturgränser.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com