Loading...
Svenska
14
FELSÖKNING
Det går inte att aktivera VOX
VOX-funktionen kan vara avstängd.
Använd CPS för att säkerställa att känslighetsnivån för VOX inte står på "0".
Tillbehör fungerar inte eller är inte kompatibelt.
Mer information finns i ”Handsfree-användning/VOX” på sidan 24.
Batteriet laddar inte trots att
det har suttit i laddningsfacket
ett tag
Kontrollera att laddningsfacket är korrekt anslutet till en kompatibel
strömkälla.
Se ”Ladda radion med laddaren för en enhet” på sidan 17 och ”Ladda ett
fristående batteri” på sidan 17.
Kontrollera laddarens lysdioder för att se om det är något problem med
batteriet. Mer information finns i ”Indikatorlampor på laddaren” på sidan 19.
Obs! Kontrollera om radion har programmerats via CPS med en anpassad profil varje gång en funktion i
radion inte verkar motsvara standardvärden eller förprogrammerade värden.
Symptom Försök med det här...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com