Loading...
Svenska
13
FELSÖKNING
Kraftig statisk elektricitet eller
störning
Radiomottagarna är för nära varandra. De måste vara på minst 1,5 meters
avstånd.
Radiomottagarna är för långt ifrån varandra eller det finns hinder som stör
sändningen.
Låg batterinivå
Ladda eller byt litiumjonbatteri.
Extrema driftstemperaturer påverkar batteriets livstid.
Mer information finns i ”Om litiumjonbatteriet” på sidan 15.
Laddningsfackets lysdiod
blinkar inte
Kontrollera att radion/batteriet sitter i ordentligt och kontrollera kontakterna
på batteriet/laddaren för att säkerställa att de är rena och att laddningsstiftet
sitter i ordentligt.
Se ”Ladda radion med laddaren för en enhet” på sidan 17, ”Ladda radion
med flerenhetsladdaren (valfritt tillbehör)” på sidan 18 och ”Installera
litiumjonbatteriet” på sidan 16.
Indikatorn för låg batterinivå
blinkar trots att nya batterier
sitter i
Se ”Installera litiumjonbatteriet” på sidan 16, och ”Om litiumjonbatteriet” på
sidan 15.
Symptom Försök med det här...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com