Loading...
Svenska
11
FELSÖKNING
FELSÖKNING
Symptom Försök med det här...
Ingen ström
Ladda eller byt litiumjonbatteri.
Extrema driftstemperaturer kan påverka batteriets livstid.
Mer information finns i ”Säkerhetsinformation för batterier och laddare” på
sidan 5.
Det hörs andra ljud eller
konversationer på en kanal
Bekräfta att störningselimineringskod är inställd.
Frekvens- eller störningselimineringskod kan användas.
Ändra inställningar: ändra antingen frekvenser eller koder på alla radiomottagare.
Se till att radion har rätt frekvens och kod vid sändning.
Mer information finns i ”Frekvens- och koddiagram” på sidan 30.
Meddelande krypterat Krypteringskod kan vara aktiverad och/eller inställningen matchar inte övriga
radiomottagares inställningar.
Ljudkvaliteten är inte
tillräckligt bra
Radioinställningarna kanske inte matchar korrekt. Dubbelkolla frekvenser,
koder och bandbredder för att säkerställa att de är identiska i alla
radiomottagare.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com