Loading...
Svenska
10
RADIOÖVERSIKT
Kanal
Anger numret för den kanal som
radion har inställd för tillfället.
Obs! Ikonen i teckenfönstret
varierar beroende på
vilken kanal som radion
har inställd.
Sökning
Visar skanningsfunktionen i
menyinställningen.
Brusspärrsnivå
Visar inställningarna för
brusspärrsnivå. Det finns tre
brusspärrsnivåer.
Repeater-åtkomst
Aktivera/inaktivera repeatern med
omkopplaren.
VOX
Startar ett röstaktiverat
handsfree-anrop.
Röstavisering
Om radion är aktiverad avger den
ljud för olika radioåtgärder.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com