Loading...
Svenska
9
RADIOÖVERSIKT
MENU/låsknapp
Kort tryck – menyn öppnas. Om du trycker igen
går du från en menyinställning till en annan.
Långt tryck – låser och låser upp
radioknapparna, förutom volymknapparna
och PTT-knappen.
PTT-knapp (Push-to-Talk)
Tryck och håll ned PTT-knappen för att prata.
Släpp PTT-knappen och lyssna.
Beroende på vilka inställningar som har
programmerats i CPS (Customer Programming
Software) kan PTT-knappen även fungera som
volymsnabbknapp.
IKONER I TECKENFÖNSTRET
Följande ikoner kan visas i radions LED-
teckenfönster.
Funktionen är aktiverad
Den här ikonen anger att en
funktion aktiveras.
Funktionen är inaktiverad
Den här ikonen anger att en
funktion inaktiveras.
Mottagning
Anger att radion tar emot signaler.
Sänder
Anger att radion sänder ut signaler.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com