Loading...
Svenska
8
RADIOÖVERSIKT
Inbyggd antenn
På modell CLK446 går antennen inte att ta
bort.
Mikrofon
Tala tydligt i mikrofonen när du skickar ett
meddelande.
Volymkontroll (+)
Kort tryck – ökar volymen gradvis.
Obs! Med den här knappen kan du bläddra
bland menyalternativ i menyläge.
Långt tryck – ökar volymen kontinuerligt.
INFO-knapp
Kort tryck – visar och aviserar aktuell kanal och
batterinivå.
Om du vill stoppa statusvisningen och
röstaviseringen trycker du på den här knappen
igen. Radion återgår till inaktivt läge.
Volymkontroll (–)
Kort tryck – sänker volymen gradvis.
Obs! Med den här knappen kan du bläddra
bland menyalternativ i menyläge.
Långt tryck – sänker volymen kontinuerligt.
Programmeringskabeluttag
Med det här uttaget kan du ansluta olika
tillbehör, till exempel mikrofon,
programmeringskabel, kloningskabel och
andra godkända tillbehör.
Strömknapp
Långt/kort tryck – slå på/stäng av radion.
Strömknappen har en annan funktion när den
används tillsammans med andra knappar.
När du trycker på den tillsammans med
volymknappen (+) startas radion i
återställningsläge.
När du trycker på den tillsammans med
INFO-knappen startas radion i
kloningsläge.
När du trycker på den tillsammans med
volymknappen (–) upprättar radion en
anslutning med en ansluten dator.
MON-knapp
Kort tryck – skickar en anropssignal.
Långt tryck – radion övervakar aktivitet på
kanalen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com