Loading...
Dansk
9
OVERSIGT OVER RADIO
Menu-/låseknap
Kort tryk - Radio åbner menuen. Tryk igen for
at gå fra en menuindstiling til en anden.
Langt tryk - Låser og oplåser
alternativknapperne, undtagen
Lydstyrkeknapperne og PTT-knappen.
PTT-knappen (Tryk for at Tale)
Tryk på PTT-knappen og hold den nede for at
tale. Slip PTT-knappen for at lytte.
Afhængigt af, hvilke indstillinger der er
programmeret i Customer Programming
Software (CPS), kan PTT-knappen også
fungere som en Ét-tryks lydstyrkeknap.
VIS IKONER
Følgende ikoner er ikoner, der vises på LED-
displayet for radioen.
Funktion aktiveret
Dette ikon angiver, at en funktion
aktiveres.
Funktion deaktiveret
Dette ikon angiver, at en funktion
deaktiveres.
Modtager
Angiver, at radioen modtager.
Sender
Angiver, at radioen sender.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com