Loading...
Svenska
6
SÄKERHETSINFORMATION FÖR
BATTERIER OCH LADDARE
RIKTLINJER FÖR
ANVÄNDNINGSSÄKERHET
Stäng av radion när batteriet laddas.
Laddaren är inte lämplig för utomhusbruk.
Använd den endast under torra
förhållanden.
Anslut endast laddaren till ett säkrat eluttag
med rätt spänning (enligt angivelsen på
produkten).
Koppla bort laddaren från strömmen
genom att dra ur kontakten.
Utrustningen bör anslutas till ett uttag i
närheten, som är enkelt att komma åt.
I utrustning som innehåller säkringar måste
utbytesdelar ha samma typ och
klassificering som anges i instruktionerna
för utrustningen.
Maximal omgivningstemperatur för
nätadaptern får inte överstiga 104°F
(40°C).
Uteffekten från strömförsörjningen får inte
överstiga klassificeringen som anges på
produktetiketten på laddarens undersida.
Se till att sladden dras så att det inte finns
risk för att någon kliver eller snubblar på
den, eller att den utsätts för vattenskador
eller andra påfrestningar.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com