Loading...
Svenska
5
SÄKERHETSINFORMATION FÖR
BATTERIER OCH LADDARE
SÄKERHETSINFORMATION
FÖR BATTERIER OCH
LADDARE
Det här dokumentet innehåller viktiga
säkerhets- och användningsanvisningar. Läs
anvisningarna noggrant och spara dem för
framtida behov.
Innan du använder batteriladdaren ska du läsa
alla anvisningar och all varningsinformation på
laddaren,
batteriet och
radion som använder batteriet
1. För att minska risken för skada ska du
endast ladda uppladdningsbara Motorola-
auktoriserade batterier. Andra batterier
kan explodera, vilket kan leda till
personskador eller skador på egendom.
2. Om vaggan används för andra tillbehör,
som inte rekommenderas av Motorola,
kan det medföra risk för brand, elstötar
eller personskador.
3. Minska risken för skador på elkontakten
och sladden genom att dra i kontakten
snarare än i sladden när du kopplar ur
laddaren.
4. En förlängningssladd bör inte användas
om det inte är absolut nödvändigt. Om en
olämplig förlängningssladd används kan
det leda till brand eller elstötar. Om en
förlängningssladd måste användas måste
du se till att sladdstorleken är 18 AWG för
längder upp till 30,5 m (100 ft) och 16
AWG för längder upp till 45,7 m (150 ft).
5. Minska risken för brand, elstötar och
personskador genom att inte använda
vaggan om den är skadad på något sätt.
Ta den till en kvalificerad Motorola-
servicerepresentant.
6. Ta inte isär laddaren. Den kan inte
repareras och utbytesdelar finns inte
tillgängliga. Om vaggan tas isär medför
det risk för elstötar eller brand.
7. Minska risken för elstötar genom att koppla
bort laddaren från eluttaget innan du
rengör eller utför underhåll av enheten.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com