Loading...
Svenska
3
UPPHOVSRÄTT FÖR
DATORPROGRAMVARA
UPPHOVSRÄTT FÖR
DATORPROGRAMVARA
Motorola-produkterna som beskrivs i den här
handboken kan inkludera copyrightskyddade
datorprogram från Motorola i halvledarminnen
eller andra media. Lagar i USA och andra
länder ger Motorola vissa exklusiva rättigheter
för copyrightskyddade datorprogram, däribland
men ej begränsat till, den exklusiva rättigheten
att kopiera eller reproducera det skyddade
datorprogrammet i valfri form. Följaktligen får
inte copyrightskyddade datorprogram från
Motorola i Motorola-produkterna som beskrivs i
den här handboken, kopieras, reproduceras,
ändras, bakåtkompileras eller distribueras utan
uttrycklig skriftlig tillåtelse från Motorola.
Vidare ska inte köp av Motorola-produkter
innebära beviljande av, antingen direkt eller
implicit, hinder, eller på annat sätt, någon licens
under copyrighträttigheterna, patent, eller
patentansökningar från Motorola, med
undantag för den normala icke-exklusiva
licensen att använda som uppstår genom lagen
vid försäljningen av en produkt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com