Loading...
Svenska
1
INNEHÅLL
Upphovsrätt för datorprogramvara . . . . . . .3
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Säkerhetsinformation för batterier och
laddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Riktlinjer för användningssäkerhet . . . . . . . . .6
Radioöversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Radions delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Inbyggd antenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Volymkontroll (+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
INFO-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Volymkontroll (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Programmeringskabeluttag. . . . . . . . . . . .8
Strömknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MON-knapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MENU/låsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
PTT-knapp (Push-to-Talk) . . . . . . . . . . . .9
Ikoner i teckenfönstret. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Batterier och
laddare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Batterifunktioner och laddningsalternativ . . . 15
Om litiumjonbatteriet . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installera litiumjonbatteriet . . . . . . . . . . . 16
Ta bort litiumjonbatteriet . . . . . . . . . . . . 16
Ladda radion med laddaren för en enhet17
Ladda ett fristående batteri . . . . . . . . . . 17
Ladda radion med flerenhetsladdaren
(valfritt tillbehör) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Indikatorlampor för batteri i LED-
teckenfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Indikatorlampor på laddaren . . . . . . . . . 19
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slå på/stänga av radion . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Justera volymen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Välja kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ta emot ett anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Räckvidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menyalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Välja kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Starta och stoppa sökning . . . . . . . . . . . 22
Ta bort störande kanal. . . . . . . . . . . . . . 22
Ange brusspärrsnivå . . . . . . . . . . . . . . . 23
Repeater/Talkaround . . . . . . . . . . . . . . . 23
Handsfree-användning/VOX . . . . . . . . . . . . 24
Med kompatibla VOX-tillbehör . . . . . . . . 24
INNEHÅLL
MN002168A01TOC.fm Page 1 Friday, October 30, 2015 2:24 PM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com