Loading...
Dansk
8
OVERSIGT OVER RADIO
Indbygget antenne
Antennen til CLK446-radioen kan ikke fjernes.
Mikrofon
Tal tydeligt ind i mikrofonen, når du afgiver en
besked.
Lydstyrkeknap (+)
Kort tryk - Øger lydstyrken gradvist.
Bemærk: Brug denne knap til at rulle
gennem menupunkterne i
menutilstand.
Langt tryk - Øger lydstyrken kontinuerligt.
INFO-knap
Kort tryk - Viser og giver besked om den
aktuelle kanal og batteriniveauet.
Tryk på denne knap igen for at stoppe
statusvisning og stemmebeskeder. Radioen
går tilbage til inaktiv tilstand.
Lydstyrkeknap (-)
Kort tryk - Sænker lydstyrken gradvist.
Bemærk: Brug denne knap til at rulle
gennem menupunkterne i
menutilstand.
Langt tryk - Sænker lydstyrken kontinuerligt.
Stik til programmeringskabel
Dette stik bruges til at tilslutte tilbehør, f.eks.
mikrofon, programmeringskabel, kloningskabel
og andet godkendt tilbehør.
Tænd/sluk-knap
Langt tryk/kort tryk - Tænder/slukker for
radioen.
Tænd/sluk-knappen har en anden funktion,
når den trykkes ned samtidigt med andre
knapper.
Når den trykkes ned samtidig med
Lydstyrkeknappen (+), starter radioen op i
fabriksnulstillingstilstand.
Når den trykkes ned sammen med INFO-
knappen, starter radioen op i
kloningstilstand.
Når den trykkes ned samtidig med
Lydstyrkeknappen (-), opretter radioen
forbindelse med den tilsluttede pc.
MON-knap
Kort tryk - Sender en opkaldstone.
Langt tryk - Radioen holder øje med, om der er
aktivitet på kanalen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com