Loading...
Dansk
6
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
OM BATTERIER OG OPLADERE
SIKKERHEDSRETNINGSLINJER
FOR DRIFT
Slå radioen FRA, mens batteriet oplades.
Opladeren er ikke egnet til udendørsbrug.
Må kun bruges på tørre steder/under tørre
forhold.
Opladeren skal altid tilsluttes en passende
sikret og kablet strømforsyning med korrekt
spænding (som angivet på produktet).
Opladeren afbrydes fra yderspændingen
ved at fjerne hovedstikket.
Den stikkontakt, som udstyret tilsluttes,
skal være i nærheden af udstyret og være
lettilgængelig.
I udstyr, der anvender sikringer, skal
erstatningssikringer være i
overensstemmelse med typen og
strømstyrken, der fremgår af
instruktionerne til udstyret.
Den maksimale temperatur omkring
strømforsyningsudstyret må ikke overstige
40 °C (104 °F).
Udgangseffekten fra strømforsyningen må
ikke overskride de værdier, der fremgår af
produktets mærkat, der er placeret i
bunden af opladeren.
Sørg for, at ledningen er placeret således,
at man ikke træder på den eller snubler
over den, og at den ikke udsættes for vand,
beskadigelse og påvirkninger.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com