Loading...
Dansk
5
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
OM BATTERIER OG OPLADERE
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
OM BATTERIER OG
OPLADERE
Dette dokument indeholder vigtige sikkerheds-
og betjeningsinstruktioner. Instruktionerne bør
nærlæses og gemmes til senere brug.
Inden brug af batteriopladeren bør du nærlæse
alle instruktioner og advarselsmarkeringer på
opladeren,
batteriet og
radioen, der bruger batteriet
1. Anvend altid genopladelige batterier, der
er godkendt af Motorola, for at reducere
risikoen for ulykker. Andre batterier kan
eksplodere, hvilket kan forårsage person-
og produktskade.
2. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af
Motorola, kan medføre risiko for brand,
elektrisk stød eller personskade.
3. Med henblik på at reducere risikoen for
skader på stikket og kablet skal du trække
i stikket og ikke i kablet, når du afbryder
opladeren.
4. Forlængerledning bør kun bruges, hvis det
er absolut nødvendigt. Brug af en defekt
forlængerledning kan forårsage risiko for
brand og elektrisk stød. Hvis det er
nødvendigt at anvende en
forlængerledning, skal ledningsstørrelsen
være 18 AWG for ledninger på op til
30,48 m og 16 AWG for ledninger på op til
45,72 m.
5. Med henblik på at reducere risikoen for
brand, elektrisk stød eller personskade må
opladeren ikke benyttes, hvis den er
beskadiget eller ødelagt. Indlever den til en
kvalificeret Motorola-servicerepræsentant.
6. Opladeren må ikke adskilles. Den kan ikke
repareres, og der er ingen reservedele til
den. Adskillelse af opladeren kan medføre
risiko for elektrisk stød eller brand.
7. Reducer risikoen for elektrisk stød ved at
fjerne opladeren fra stikkontakten, før du
udfører vedligeholdelse eller rengøring.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com