Loading...
Dansk
3
COPYRIGHT PÅ
COMPUTERSOFTWARE
COPYRIGHT PÅ
COMPUTERSOFTWARE
De Motorola-produkter, som er beskrevet i
denne manual, kan indeholde
computerprogrammer, som Motorola har
copyright på, og som er gemt i
halvlederhukommelser eller på andre medier.
Lovgivningen i USA og andre lande giver
Motorola visse eksklusive rettigheder til
computerprogrammer med ophavsret,
inklusive, men ikke begrænset til, eneret til at
kopiere eller reproducere
computerprogrammer med ophavsret i nogen
form. Følgelig må computerprogrammer, som
Motorola har ophavsret på, og som er indeholdt
i Motorola-produkter og beskrevet i denne
manual, ikke kopieres, reproduceres, ændres,
udsættes for reverse engineering eller
distribueres på nogen måde uden udtrykkelig
skriftlig tilladelse fra Motorola.
Derudover vil købet af Motorola-produkter ikke
være genstand for overdragelse, hverken
direkte eller indirekte, ved afskæring fra
indsigelse eller på anden måde, af nogen
licens med ophavsrettigheder, patenter eller
patentprogrammer fra Motorola, ud over de
almindelige, ikke-eksklusive licenser til brug,
som opstår ud fra loven ved salg af produktet.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com