Loading...
Dansk
1
INDHOLD
Copyright på computersoftware . . . . . . . . .3
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Sikkerhedsoplysninger om batterier og
opladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sikkerhedsretningslinjer for drift . . . . . . . . . . .6
Oversigt over radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Radioens dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Indbygget antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lydstyrkeknap (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
INFO-knap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Lydstyrkeknap (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Stik til programmeringskabel. . . . . . . . . . .8
Tænd/sluk-knap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MON-knap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Menu-/låseknap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
PTT-knappen (Tryk for at Tale). . . . . . . . .9
Vis ikoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Batterier og opladere . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Batterifunktioner og opladningsmuligheder . 15
Om Li-Ion-batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installation af litium-ion-batteriet (Li-Ion) 16
Fjernelse af litium-ion-batteriet (Li-Ion) . 16
Opladning af radio med enkeltoplader. . 17
Opladning af et separat batteri . . . . . . . 17
Opladning af radio med multioplader
(ekstraudstyr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
LED-displayets batteriindikatorer. . . . . . 19
Opladerens LED-indikatorer . . . . . . . . . 19
Kom godt i gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slå radioen TIL/FRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Justering af lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . 20
Sådan vælger du en kanal. . . . . . . . . . . 20
Modtagelse af et opkald. . . . . . . . . . . . . 20
Rækkevidde for tale. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menuindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sådan vælger du en kanal. . . . . . . . . . . 21
Start og stop scanning . . . . . . . . . . . . . . 22
Slet irriterende kanal . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstilling af squelch-niveauer . . . . . . . . 23
Repeater/Talkaround . . . . . . . . . . . . . . . 23
Håndfri brug/VOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Med kompatibelt VOX-tilbehør. . . . . . . . 24
Aktivering og deaktivering af VOX . . . . . 24
Stemmebesked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INDHOLD
MN002168A01TOC.fm Page 1 Friday, October 30, 2015 10:25 AM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com