Loading...
Polski
41
OGRANICZONA GWARANCJA
FIRMY MOTOROLA
OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY
MOTOROLA
Usterki lub uszkodzenia wynikające
z zawilgocenia, zalania lub
zanieczyszczenia.
Wszystkie powierzchnie plastikowe i inne
części zewnętrzne, które zostały
porysowane lub uszkodzone w wyniku
zwykłej eksploatacji wyrobu.
Wyroby czasowo przekazane do używania.
Okresowa konserwacja i naprawa lub
wymiana części w związku z normalnym
zużyciem.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com