Loading...
Polski
40
OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY
MOTOROLA
OGRANICZONA
GWARANCJA FIRMY
MOTOROLA
INFORMACJE DOTYCZCE GWARANCJI
Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy
Motorola w miejscu zakupu dwukierunkowego
radiotelefonu Motorola i/lub oryginalnych
akcesoriów uzna roszczenie gwarancyjne i/lub
zapewni serwis gwarancyjny. Zwróć
radiotelefon do dealera lub sprzedawcy, aby
skorzystać z serwisu gwarancyjnego. Nie
zwracaj radiotelefonu do firmy Motorola. Aby
móc skorzystać z serwisu gwarancyjnego,
należy przedstawić paragon lub porównywalny
zastępczy dowód opatrzony datą zakupu.
Dwukierunkowy radiotelefon powinien również
mieć wyraźnie widoczny numer seryjny.
Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywała,
jeżeli numery seryjne lub typ zostały
zmienione, usunięte, przeniesione z innego
urządzenia lub jeżeli są nieczytelne.
CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA
Usterki lub uszkodzenia wynikające
z używania produktu w sposób inny niż
przewidziany lub nieprzestrzeganie
instrukcji zawartych w tym podręczniku
użytkownika.
Usterki lub uszkodzenia wynikające
z niewłaściwego używania, wypadku lub
zaniedbania.
Usterki lub uszkodzenia wynikające
z przeprowadzania niewłaściwych prób,
niewłaściwej eksploatacji, konserwacji,
regulacji lub jakichkolwiek przeróbek
i modyfikacji.
Zniszczenia lub uszkodzenia anten,
chyba że jest to spowodowane wadami
materiałowymi lub niewłaściwym
wykonawstwem.
Rozmontowanie lub naprawa wyrobu
wykonana w sposób wpływający
negatywnie na działanie wyrobu lub
uniemożliwiający przeprowadzenie
odpowiedniej kontroli oraz testów w celu
zweryfikowania roszczenia z tytułu
gwarancji.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com