Loading...
Polski
35
TABELE CZSTOTLIWOCI
I KODÓW
KODY CTCSS I PL/DPL
Kody CTCSS
CTCSS Hz CTCSS Hz CTCSS Hz
1 67,0 16 114,8 31 192,8
271,9 17 118,8 32 203,5
3 74,4 18 123 33 210,7
477,0 19 127,3 34 218,1
5 79,7 20 131,8 35 225,7
682,5 21 136,5 36 233,6
7 85,4 22 141,3 37 241,8
888,5 23 146,2 38 250,3
9 91,5 24 151,4 122 (*) 69,3
10 94,8 25 156,7 124 Niestandardowy kod CTCSS
11 97,4 26 162,2 125 Niestandardowy kod CTCSS
12 100,0 27 167,9 126 Niestandardowy kod CTCSS
13 103,5 28 173,8 127 Niestandardowy kod CTCSS
14 107,2 29 179,9 128 Niestandardowy kod CTCSS
15 110,9 30 186,2 129 Niestandardowy kod CTCSS
Uwaga: (*) Nowy kod CTCSS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com