Loading...
Polski
34
TABELE CZSTOTLIWOCI
I KODÓW
TABELE CZSTOTLIWOCI
IKODÓW
Tabele umieszczone w tym rozdziale zawierają informacje o częstotliwościach i kodach. Wykresy te
są użyteczne podczas korzystania z radiotelefonu CLK446 firmy Motorola do komunikacji z innymi
radiotelefonami przemysłowymi.
.
Domyślna częstotliwość kanału i kod eliminacji zakłóceń
Nr kanałuCzęstotliwość (MHz) Kod Pasmo Nr kanałuCzęstotliwość (MHz) Kod Pasmo
1446,00625 67,0 Hz 12,5 kHz
11 446,03125 754 12,5 kHz
2446,01875 67,0 Hz 12,5 kHz 12 446,04375 754 12,5 kHz
3446,03125 67,0 Hz 12,5 kHz 13 446,05625 754 12,5 kHz
4446,04375 67,0 Hz 12,5 kHz 14 446,06875 754 12,5 kHz
5446,05625 67,0 Hz 12,5 kHz 15 446,08125 754 12,5 kHz
6446,06875 67,0 Hz 12,5 kHz 16 446,09375 754 12,5 kHz
7446,08125 67,0 Hz 12,5 kHz 17 446,00625/446,03125 12,5 kHz
8446,09375 67,0 Hz 12,5 kHz 18 446,03125/446,05625 12,5 kHz
9446,00625 754 12,5 kHz 19 446,05625/446,08125 12,5 kHz
10 446,01875 754 12,5 kHz 20 446,08125/446,09375 12,5 kHz
Uwaga: Kod 754 odpowiada kodowi DPL 121
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com