Loading...
Polski
32
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Co zrobić, jeśli klonowanie
zakończy się niepowodzeniem
Na wyświetlaczu zacznie migać ikona „E”
informująca o tym, że proces klonowania nie
powiódł się. W przypadku niepowodzenia
klonowania wykonaj następujące czynności
przed ponowną próbą:
1. Sprawdź, czy akumulatory są w pełni
naładowane.
2. Sprawdź, czy kabel jest właściwie
podłączony do obydwu radiotelefonów.
3. Sprawdź, czy akumulator został
prawidłowo podłączony.
4. Upewnij się, że na stykach stacji
dokującej lub radiotelefonu nie ma
zabrudzeń.
5. Sprawdź, czy urządzenie źródłowe
znajduje się w trybie klonowania,
a radiotelefon docelowy jest włączony.
6. Upewnij się, że obydwa radiotelefony
obsługują to samo pasmo częstotliwości,
region oraz mają tę samą moc
nadawania.
Podczas zamawiania kabla CPS do
klonowania, skorzystaj z jego numeru
katalogowego: HKKN4028_. Aby uzyskać
więcej informacji na temat akcesoriów, patrz
„Akcesoria” na str. 42.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com