Loading...
Polski
30
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Dwięk wezwania
Funkcja ta pozwala wysyłać dźwięk do innych
radiotelefonów na tym samym kanale, aby
powiadomić je o rozpoczęciu nadawania głosu
lub powiadomić je bez transmisji głosu.
Aby użyć tej funkcji, należy zaprogramować
tony wywołań w oprogramowaniu CPS. Dźwięk
wywołania może być wysyłany podczas
transmisji, przez naciśnięcie przycisku MON.
Impuls zwrotny
Pozwala wyeliminować niepożądane szumy
(squelch tail) podczas utraty sygnału.
Uwagi:
Na poprzednich stronach opisano tylko
niektóre funkcje oprogramowania CPS.
Jego możliwości są znacznie większe.
Więcej informacji zawiera plik pomocy
oprogramowania CPS.
Zakres dostępnych funkcji oprogramowania
żni się w zależności od modelu
urządzenia.
KLONOWANIE RADIOTELEFONÓW
Możesz sklonować profil radiotelefonu CLK446
z radiotelefonu źródłowego do docelowego.
Radiotelefon ródłowy: radiotelefon do
sklonowania.
Radiotelefon docelowy: radiotelefon, do
którego zostanie skopiowana konfiguracja
radiotelefonu źródłowego.
Klonowania można dokonać za pomocą jednej
z następujących metod:
Klonowanie za pomocą kabla łączącego
radiotelefon z innym radiotelefonem
(opcjonalne akcesorium).
Klonowanie za pomocą oprogramowania
CPS (do pobrania za darmo).
Klonowanie radiotelefonu za pomocą kabla
CPS do klonowania, nr kat.: HKKN4028_
(opcjonalne akcesorium)
Instrukcje obsługi
1. Zanim rozpoczniesz klonowanie upewnij
się, że:
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com