Loading...
Polski
29
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Oznaki działania
Gdy radiotelefon jest w stanie bezczynności,
wyświetlacz LED zaświeci się 7 sekund po
ostatniej wykrytej czynności. Wyświetlacz
zostanie podświetlony na 0,6 sekundy, aby
zasygnalizować, że radiotelefon jest nadal
włączony, ale znajduje się w trybie bezczynności.
Na poniższej ilustracji pokazano animację
funkcji „Oznaki działania”.
Licznik limitu czasu nadawania
Pozwala ustalić czas nadawania ciągłego,
po którym transmisja zostaje automatycznie
przerwana. Domyślnie jest to 60 sekund.
Możesz zmienić to ustawienie za pomocą
oprogramowania CPS.
Szybka regulacja głośności
Ta funkcja umożliwia zmianę głośności
dźwięku z bieżącego poziomu do wstępnie
ustawionego poziomu poprzez naciśnięcie
przycisku PTT.
Gdy ta funkcja jest włączona, przycisk PTT
działa jako przycisk szybkiej regulacji
głośności, gdy do radiotelefonu podłączono
akcesoria audio.
Głośność zostaje zmniejszona lub zwiększona
do wstępnie określonej wartości po naciśnięciu
przycisku PTT. Wartości te można wybrać
w oprogramowaniu CPS.
Po wyłączeniu tej funkcji przycisk PTT pełni
rolę przycisku nadawania.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com