Loading...
Polski
28
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
PROGRAMOWANIE
FUNKCJI
Aby w prosty sposób programować wszystkie
funkcje radiotelefonu, zaleca się użycie
oprogramowania CPS (Customer Programming
Software), kabla CPS oraz konwertera wtyczki
audio CLK dla oprogramowania CPS.
Oprogramowanie CPS jest dostępne do
pobrania za darmo pod adresem:
http://www.motorolasolutions.com/en_us/
products/two-way-radios.html
CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE
(CPS)
1. Aby zaprogramować funkcje, podłącz
radiotelefon CLK446 do komputera
z zainstalowanym oprogramowaniem
CPS za pomocą kabla CLK CPS (nr kat.:
HKKN4028_) oraz konwertera wtyczki
audio CLK dla oprogramowania CPS
(nr kat.: PMKN4179_).
2. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania
i przycisk regulacji głośności (–), aby
ustanowić połączenie z podłączonym
komputerem.
3. Po podłączeniu radiotelefonu należy
uruchomić oprogramowanie CPS
i wybrać opcję „Odczyt” na pasku
narzędzi, aby uzyskać profil
radiotelefonu.
Oprogramowanie CPS pozwala konfigurować
częstotliwości, kody PL / DPL i funkcje takie
jak: lista skanowania, limit czasu oczekiwania,
tony wywołania, impuls zwrotny, podpowiedzi
głosowe itp. Oprogramowanie CPS to bardzo
przydatne narzędzie, które pozwala również
blokować programowanie z poziomu
przedniego panelu lub ograniczać zakres
zmian konkretnych funkcji (np. aby uniknąć
przypadkowego usunięcia ustalonych
wartości). Aplikacja zapewnia również
zabezpieczenia, umożliwiając ustawienie hasła
dla zarządzania profilem radiotelefonu. Więcej
informacji znajdziesz w tabeli podsumowania
funkcji na końcu tej instrukcji.
Uwaga: (*) kabel CLK CPS, nr kat.:
HKKN4027_, jest akcesorium
sprzedawanym oddzielnie. Skontaktuj
się z punktem sprzedaży produktów
Motorola, aby dowiedzieć się więcej.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com