Loading...
Polski
26
INFORMACJE PODSTAWOWE
KORZYSTANIE Z URZDZENIA BEZ
UYCIA RK/FUNKCJA VOX
Radiotelefon CLK446 może pracować w trybie
głośnomówiącym (VOX), gdy zastosowane
zostaną akcesoria kompatybilne z funkcją VOX.
Z kompatybilnymi akcesoriami VOX
Domyślne ustawienie czułości funkcji VOX to
poziom średni („2”). Zanim skorzystasz
z funkcji VOX, zmień poziom czułości na inny
niż „2”, korzystając z oprogramowania CPS.
Następnie wykonaj poniższe czynności:
1. Wyłącz radiotelefon.
2. Otwórz pokrywę dla akcesoriów.
3. Umieść wtyczkę akcesorium audio
w porcie akcesoriów.
4. Włącz radiotelefon.
5. Zmniejsz głośność radiotelefonu, zanim
umieścisz akcesorium w pobliżu ucha.
6. Zacznij mówić do mikrofonu, aby
rozpocząć nadawanie. Gdy skończysz
mówić, urządzenie automatycznie
przejdzie w tryb odbierania.
7. Funkcję VOX można tymczasowo
wyłączyć, naciskając przycisk PTT lub
wyjmując wtyczkę akcesorium audio.
Uwaga: Aby zamówić akcesoria do
radiotelefonu, skontaktuj się
z punktem sprzedaży produktów
firmy Motorola
Włączanie i wyłączanie funkcji VOX
Naciśnij przycisk menu, aż zostanie
wyświetlona ikona funkcji VOX. Aby włączyć
lub wyłączyć funkcję VOX, naciśnij przycisk
regulacji głośności (+/–).
Aby zapisać ustawienia funkcji VOX i wyjść
z menu, naciśnij przycisk PTT.
Poziom funkcji VOX można ustawić za pomocą
oprogramowania CPS.
Zapowied głosowa
Ta funkcja umożliwia podanie przez
radiotelefon słyszalnej informacji o jego
działaniach. Funkcja zapowiedzi głosowych
jest domyślnie włączona.
Aby zmienić ustawienie zapowiedzi głosowej,
naciśnij przycisk MENU, aż na wyświetlaczu
zostanie wyświetlona ikona zapowiedzi
głosowej. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Zapowiedź głosowa, naciśnij przycisk
regulacji głośności (+/–).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com