Loading...
Polski
24
INFORMACJE PODSTAWOWE
Radiotelefon nie opuści automatycznie trybu
skanowania po upływie czasu oczekiwania
menu. Aby wyjść z trybu skanowania, naciśnij
przycisk MENU, aż zostanie wyświetlona ikona
skanowania. Naciśnij przycisk regulacja
głośności Przycisk (+/-), aby wyłączyć funkcję
skanowania.
Aby wstrzymać skanowanie i wrócić do menu,
naciśnij przycisk MENU.
Usuwanie kanału zakłócającego
Funkcja Usuwanie kanału zakłócającego
pozwala tymczasowo usuwać kanały z listy
skanowania. Jest to przydatne w przypadku
„nieistotnych” z punktu widzenia użytkownika
rozmów na danym kanale, które niepotrzebnie
wydłużają czas skanowania.
Usuwanie wpisu z listy skanowania:
•Przejdź do trybu skanowania, naciskając
przycisk MENU. Przejdź do funkcji
skanowania i włącz skanowanie za pomocą
przycisku regulacji głośności (+/–).
•Poczekaj aż urządzenie przestanie
odbierać sygnał kanału do usunięcia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MON,
aby usunąć wybrany kanał.
Dany kanał nie zostanie znaleziony ponownie
do momentu wyjścia z trybu wyszukiwania
poprzez krótkie naciśnięcie przycisku PTT lub
poprzez ponowne uruchomienie radiotelefonu.
Konfigurowanie poziomów blokady szumów
Można dostosować poziom blokady szumów
radiotelefonu, aby eliminować niepożądane
połączenia z niskim natężeniem sygnału lub
kanały, w których występuje podwyższony
poziom zakłóceń.
Naciśnij przycisk MENU, aż na wyświetlaczu
pojawi się ikona blokady szumów. Aby wybrać
poziom blokady szumów, naciśnij przycisk
regulacji głośności (+/–).
Istnieją trzy poziom blokady szumów. Domyślny
poziom blokady szumów to Poziom 2. Poziomy
są wskazywane przez następujące ikony:
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com