Loading...
Polski
23
INFORMACJE PODSTAWOWE
OPCJE MENU
Aby przejść do menu radiotelefonu, naciśnij
przycisk MENU. Jeśli funkcja Zapowiedź
głosowa jest włączona, usłyszysz komunikat
„Menu główne”.
Użyj przycisków regulacji głośności (+/–) do
przewijania elementów menu.
Na wyświetlaczu LED widoczna jest ikona
i ustawienie bieżącej konfigurowalnej funkcji.
Funkcje, które można skonfigurować w
radiotelefonie, wymieniono poniżej:
• Kanał
• Skanowanie
Poziom blokady szumów
•Dostęp przemiennika
•VOX
• Zapowiedź głosowa
Wybieranie kanału
Funkcja ta jest pierwszą funkcją w menu
radiotelefonu. Numery kanałów, które mogą
być obsługiwane przez wyświetlacz, to kanały
od 1 do 20.
Aby zmienić kanał, naciśnij przycisk regulacji
głośności (+/–).
Aby wybrać kanał, naciśnij przycisk PTT lub
poczekaj, aż wyświetlacz powróci do ekranu
głównego. Wyświetlacz LED pokazuje numer
nowego kanału.
Rozpoczynanie i kończenie skanowania
Funkcja skanowania pozwala monitorować
kanały i wykrywać prowadzone rozmowy. Gdy
radiotelefon wykrywa transmisję, zatrzymuje
skanowanie i przechodzi do aktywnego kanału.
W ten sposób można słuchać wypowiedzi
i dołączyć do rozmowy bez konieczności
zmiany kanału.
Aby włączyć funkcję skanowania, naciśnij
i przytrzymaj przycisk MENU aż zostanie
wyświetlona ikona skanowania. Naciśnij
przycisk regulacji głośności (+/–), aby
włączyć lub wyłączyć funkcję skanowania.
Radiotelefon skanuje tylko kanały
zaprogramowane na liście skanowania dla
każdego kanału. Kanały zapisane na liście
skanowania można zmienić za pomocą
oprogramowania CPS (Customer
Programming Software).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com