Loading...
Polski
22
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zasięg rozmów
Radiotelefon CLK446 zaprojektowano z myślą
o jak największej wydajności i zasięgu
transmisji w terenie. Zalecamy korzystanie
z radiotelefonów w odległości nie mniejszej niż
1,5 m, co pozwoli uniknąć zakłóceń. Przy
niskiej mocy zasięg radiotelefonu CLK446
pokrywa obszar ok. 7400 metrów
kwadratowych (80 000 stóp kwadratowych)
i 6 pięter, a przy dużej mocy obszar ok.
9300 metrów kwadratowych (100 000 stóp
kwadratowych) i 10 pięter.
Zasięg rozmowy zależy od terenu. Wpływają
na niego betonowe konstrukcje, gęsta
roślinność i używanie radiotelefonów wewnątrz
budynków lub pojazdów. Optymalny zasięg na
otwartej i płaskiej przestrzeni wynosi do 9 km.
redni zasięg jest dostępny, jeśli między
urządzeniami znajdują się budynki i drzewa.
Aby nawiązać poprawną łączność
dwukierunkową, kanał, częstotliwość i kody
eliminacji zakłóceń muszą być takie same
w obu radiotelefonach. Ustawienia zależą od
profilu, który został zaprogramowany
i zapisany w danym urządzeniu:
1. Kanał: bieżący kanał radiowy radiotelefonu
zależny od modelu radiotelefonu.
2. Częstotliwość: częstotliwość używana
przez radiotelefon do nadawania
i odbierania.
3. Kod eliminacji zakłóceń: kody te
pomagają minimalizować zakłócenia,
zapewniając wybór kombinacji kodów.
4. Kod szyfrowania: kody
uniemożliwiające podsłuchanie transmisji
przez osoby, które nie korzystają
z odpowiedniego kodu.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com