Loading...
Polski
21
INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE
PODSTAWOWE
Objaśnienie poniższych elementów sterujących –
zob. „Części radiotelefonu” na str. 7
WŁCZANIE/WYŁCZANIE
RADIOTELEFONU
Aby włączyć radiotelefon, naciśnij przycisk
zasilania. Na wyświetlaczu przez pięć sekund
będzie wyświetlany kanał.
Aby wyłączyć radiotelefon, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania.
Regulacja głośności
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk
regulacji głośności (+). Aby zwiększyć
głośność w sposób ciągły, naciśnij i przytrzymaj
przycisk regulacji głośności (+).
Notatki:Podczas regulacji głośności lub podczas
korzystania z dużej głośności urządzenia
nie trzymaj go zbyt blisko ucha.
Wybieranie kanału
1. Naciśnij przycisk menu.
Numer kanału zacznie migać na
wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk regulacji głośności
(+/–), aby wybrać żądany kanał.
Na wyświetlaczu przez pięć sekund
będzie wyświetlana nazwa kanału.
3. Naciśnij przycisk PTT, aby potwierdzić
wybrany kanał.
Odbieranie połączenia
1. Wybierz kanał, naciskając przycisk menu,
po czym naciskaj przycisk regulacji
głośności (+/–) aż do uzyskania żądanej
wartości.
Na wyświetlaczu przez pięć sekund
będzie wyświetlana nazwa kanału.
2. Upewnij się, że przycisk PTT jest
zwolniony, i posłuchaj, czy na kanale nie
słychać aktywności głosowej.
3. Aby odebrać, ustaw radiotelefon pionowo
w odległości od 2,5 do 5 cm (1–2 cale) od
ust. Naciśnij przycisk PTT, aby mówić,
albo zwolnij go, aby słuchać.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com