Loading...
Polski
20
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
Kontrolki akumulatora na wyświetlaczu LED Wskaniki LED ładowarki
Ikona Komentarze
Akumulator jest w pełni
naładowany
Poziom naładowania
akumulatora jest średni
Poziom naładowania
akumulatora jest niski
Poziom naładowania
akumulatora jest krytycznie
niski. Sygnał dźwiękowy będzie
emitowany co 2 minuty.
Tab. 1: Wskanik LED ładowarki
Status Dioda LED
Ładowanie
Stałe
czerwone
światło
Trwa ładowanie
Ładowanie
zakończone
Stałe zielone
światło
Akumulator jest
w pełni
naładowany.
Awaria
akumulatora
Migające
czerwone
światło
Akumulator
przed włożeniem
uległ awarii.
Ponowne
włożenie
akumulatora
może rozwiązać
ten problem.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com