Loading...
Polski
18
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
1. Upewnij się, że radiotelefon jest wyłączony
przed podłączeniem go do ładowarki.
2. Podłącz radiotelefon do ładowarki w taki
sposób, by można było usłyszeć kliknięcie.
Spójrz na Rysunek 3.
3. Podłącz adapter AC do gniazdka elektrycznego.
4. Aby odłączyć radiotelefon od ładowarki,
wyciągnij go z ładowarki, naciskając logo .
Spójrz na Rysunek 4.
Ładowanie samego akumulatora
1. Wyjmij akumulator z radiotelefonu.
2. Włóż akumulator do ładowarki
jednostanowiskowej.
3. Podłącz adapter AC do gniazdka
elektrycznego.
Rysunek 5: Włóż
akumulator do
ładowarki
jednostanowiskowej.
Rysunek 6: Akumulator
jest podłączony do
ładowarki
jednostanowiskowej
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com