Loading...
Polski
17
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o czasie
pracy akumulatorów litowo-jonowych, patrz
„Informacje o akumulatorze litowo-jonowym”
na str. 15.
Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego
1. Wyłącz radiotelefon.
2. Delikatnie dociśnij tylną pokrywę radiotelefonu
i przesuń ją w dół.
3. Podnieś i wyjmij akumulator z radiotelefonu.
Ładowanie radiotelefonu za pomocą
ładowarki jednostanowiskowej
Rysunek 3: Podłączanie radiotelefonu do
ładowarki jednostanowiskowej
Rysunek 4: Odłączanie radiotelefonu od
ładowarki jednostanowiskowej
Naciśnij przycisk logo
„M” i odciągnij
ładowarkę
jednostanowiskową
od radiotelefonu.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com