Loading...
Polski
16
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
Akumulatory firmy Motorola zostały
zaprojektowane do użytku w połączeniu
z przeznaczoną do nich ładowarką. Ładowarki
innych firm mogą uszkodzić akumulator
i spowodować utratę jego gwarancji. W miarę
możliwości ładowanie powinno odbywać się
w temperaturze pokojowej (ok. 25°C).
Wykonywanie tej czynności w chłodnych
warunkach (poniżej 10°C) może doprowadzić
do wycieku elektrolitu i uszkodzenia
akumulatora. Z kolei ładowanie w wysokich
temperaturach (powyżej 35°C) zmniejsza
pojemność akumulatora, skracając czas pracy
radiotelefonu. Ładowarki firmy Motorola
posiadają wbudowany czujnik temperatury,
który gwarantuje, że ładowanie będzie
przebiegać w prawidłowym zakresie
temperatur.
Instalowanie akumulatora litowo-jonowego
1. Wyłącz radiotelefon.
2. Aby zdjąć tylną pokrywę radiotelefonu,
delikatnie dociśnij tylną pokrywę i przesuń
w dół.
3. Włóż akumulator, dopasowując rowki
w akumulatorze do rowków w radiotelefonie
i dociśnij go. Spójrz na Rysunek 1.
Rysunek 1: Delikatnie
naciśnij i zsuń tylną
pokrywę w dół.
Rysunek 2: Włóż
akumulator i upewnij się,
że rowki akumulatora są
dopasowane do rowków
w radiotelefonie.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com