Loading...
Polski
15
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
AKUMULATORY
IŁADOWARKI
Radiotelefon CLK446 posiada akumulator
litowo-jonowy o pojemności 1130 mAh.
FUNKCJE I SPOSOBY ŁADOWANIA
AKUMULATORÓW
Informacje o akumulatorze litowo-jonowym
Radiotelefon CLK446 wyposażono w nadający
się do ładowania akumulator litowo-jonowy.
Aby zapewnić optymalną pojemność
i wydajność pracy akumulatora, przed
pierwszym użyciem należy go w pełni
naładować.
Długość czasu pracy akumulatora zależy od
kilku czynników. Jedną z najważniejszych
kwestii jest nadmierne ładowanie i średni
zakres rozładowania dla każdego cyklu
ładowania. Zazwyczaj im dłuższy czas
nadmiernego ładowania i im większy średni
zakres rozładowania, tym bardziej zmniejszy
się żywotność akumulatora. Na przykład
akumulator ładowany kilka razy dziennie ponad
stan i rozładowywany w 100% będzie mieć
mniejszą żywotność, niż taki, którego dzienne
rozładowanie wyniesie 50%, a czas
nadmiernego ładowania będzie krótszy. Co
więcej, akumulator korzystający z minimum
nadmiernego ładowania i rozładowywany
średnio w 25% wytrzymuje jeszcze dłużej.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com