Loading...
Polski
14
ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW
Nie można skorzystać z
funkcji VOX
Prawdopodobnie funkcja VOX jest wyłączona.
Skorzystaj z oprogramowania CPS, aby sprawdzić, czy poziom czułości
funkcji VOX nie został ustawiony na „0”.
Dodatkowe urządzenie nie działa lub jest niekompatybilne.
Patrz „Korzystanie z urządzenia bez użycia rąk/funkcja VOX” na str. 26.
Akumulator nie ładuje się,
mimo że został podłączony do
ładowarki na dłuższy czas.
Sprawdź, czy ładowarka została właściwie podłączona do źródła zasilania.
Patrz „Ładowanie radiotelefonu za pomocą ładowarki jednostanowiskowej”
na str. 17 i „Ładowanie samego akumulatora” na str. 18
Sprawdź działanie kontrolek ładowarki, aby upewnić się, czy nie wystąpił
problem z akumulatorem. Patrz „Wskaźniki LED ładowarki” na str. 20.
Uwaga: Jeżeli dana funkcja radiotelefonu nie odpowiada domyślnym lub wstępnie zaprogramowanym
wartościom, sprawdź, czy nie została zmodyfikowana za pomocą oprogramowania CPS
i indywidualnego profilu.
Objaw Spróbuj tego...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com