Loading...
Polski
13
ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW
Duży poziom szumów lub
zakłóceń
Radiotelefony są zbyt blisko siebie; muszą one znajdować się w odległości
1,5 m od siebie.
Urządzenia są zbyt daleko od siebie lub znajdują się między nimi przeszkody
zakłócające nadawanie.
Słaby akumulator
Naładuj lub wymień akumulator.
Praca w bardzo niskich/wysokich temperaturach wpływa na długość pracy
akumulatora.
Patrz „Informacje o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 15.
Dioda LED ładowarki nie miga
Sprawdź, czy akumulator lub radiotelefon zostały prawidłowo podłączone.
Zobacz, czy styki akumulatora/ładowarki są czyste i przylegają prawidłowo.
Patrz, „Ładowanie radiotelefonu za pomocą ładowarki jednostanowiskowej”
na str. 17, „Ładowanie radiotelefonu za pomocą ładowarki
wielostanowiskowej (wyposażenie opcjonalne)” na str. 19 i „Instalowanie
akumulatora litowo-jonowego” na str. 16.
Pomimo włożenia nowych
akumulatorów świeci się
kontrolka dla niskiego
poziomu naładowania
Patrz „Instalowanie akumulatora litowo-jonowego” na str. 16 i „Informacje
o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 15.
Objaw Spróbuj tego...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com