Loading...
Polski
12
ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW
Ograniczony zasięg rozmowy
Konstrukcje stalowe, betonowe, gęsta roślinność, duża liczba budynków czy
pojazdów mogą powodować zmniejszony zasięg. Aby poprawić jakość
nadawania, poszukaj miejsca o jak najmniejszej liczbie przeszkód pomiędzy
osobami korzystającymi z radiotelefonów.
Noszenie urządzenia w pobliżu ciała, np. w kieszeni lub na pasku również
przyczynia się do zmniejszenia jego zasięgu. Zmień położenie radiotelefonu.
Aby wzmocnić zasięg urządzenia, zwiększ jego moc i zredukuj liczbę
przeszkód podczas transmisji. Urządzenia korzystające z pasma UHF
zapewniają większy zasięg w budynkach przemysłowych i komercyjnych.
Zwiększenie mocy przekłada się na lepszy zasięg sygnału i większą
odporność na przeszkody.
Patrz „Zasięg rozmów” na str. 22.
Nie można nadawać lub
odbierać komunikatów
Podczas nadawania pamiętaj, żeby całkowicie docisnąć przycisk PTT.
Upewnij się, że wszystkie radiotelefony mają te same ustawienia dla kanału,
częstotliwości, kodu eliminacji zakłóceń i kodu szyfrowania. Patrz „Tabele
częstotliwości i kodów” na str. 34, aby uzyskać więcej informacji.
Naładuj, wymień akumulatory lub popraw ich ułożenie. Patrz „Informacje
o akumulatorze litowo-jonowym” na str. 15.
Przeszkody i praca wewnątrz budynków czy pojazdów może powodować
zakłócenia. Zmień lokalizację. Patrz „Zasięg rozmów” na str. 22.
Upewnij się, że radiotelefon nie pracuje w trybie skanowania. Patrz
„Rozpoczynanie i kończenie skanowania” na str. 23 i „Usuwanie kanału
zakłócającego” na str. 24
Objaw Spróbuj tego...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com