Loading...
Polski
11
ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW
ROZWIZYWANIE
PROBLEMÓW
Objaw Spróbuj tego...
Brak zasilania
Naładuj lub wymień akumulator litowo-jonowy.
Praca w bardzo niskich / wysokich temperaturach może mieć wpływ na
długość pracy akumulatora.
Patrz „Informacje dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów i ładowarek” na str. 5.
Podczas rozmowy na danym
kanale słychać inne rozmowy
lub hałasy
Sprawdź, czy ustawiono kod eliminacji zakłóceń.
Mogą być używane częstotliwość lub kod eliminacji zakłóceń.
Zmień ustawienia: zmień częstotliwości lub kody dla wszystkich radiotelefonów.
Upewnij się, że urządzenie korzysta z prawidłowej częstotliwości i kodu
podczas nadawania.
Patrz „Tabele częstotliwości i kodów” na str. 34.
Wiadomość szyfrowana Kod szyfrowania mógł zostać włączony i/lub jego ustawienia nie zgadzają się
z ustawieniami pozostałych radiotelefonów.
Zbyt niska jakość dźwięku Ustawienia radiotelefonu mogły zostać źle dopasowane. Dokładnie sprawdź,
czy częstotliwości, kody i pasma są identyczne dla wszystkich urządzeń.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com