Loading...
Polski
9
KRÓTKIE OMÓWIENIE
Przycisk MON
Krótkie naciśnięcie – wysyła dźwięk wywołania.
Długie naciśnięcie – radiotelefon monitoruje
aktywność na kanale.
Przycisk menu/blokady
Krótkie naciśnięcie – radiotelefon przechodzi do
menu. Ponownie naciśnij przycisk, aby przejść
od jednego ustawienia menu do innego.
Długie naciśnięcie – blokuje i odblokowuje
przyciski radiotelefonu, za wyjątkiem przycisków
regulacji głośności i przycisku PTT.
Przycisk PTT
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT,
a następnie mów do mikrofonu. Aby słuchać,
zwolnij przycisk PTT.
W zależności od ustawień zaprogramowanych
w oprogramowaniu CPS (Customer
Programming Software) przycisk PTT może
również funkcjonować jako przycisk szybkiej
zmiany głośności.
SYMBOLE NA WYWIETLACZU
Poniższe ikony ukazują się na wyświetlaczu
LED radiotelefonu.
Funkcja jest włączona
Ta ikona wskazuje, że funkcja jest
włączana.
Funkcja wyłączona
Ta ikona wskazuje, że funkcja jest
wyłączana.
Odbiór
Wskazuje, że radiotelefon znajduje
się w trybie odbioru.
Nadawanie
Wskazuje, że radiotelefon nadaje.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com