Loading...
Polski
8
KRÓTKIE OMÓWIENIE
Wbudowana antena
Antena radiotelefonu CLK446 jest
zamontowana na stałe.
Mikrofon
Podczas wysyłania komunikatu należy mówić
wyraźnie do mikrofonu.
Przycisk regulacji głośności (+)
Krótkie naciśnięcie – stopniowe zwiększenie
głośności.
Uwaga: Ten przycisk umożliwia przewijanie
elementów menu w trybie Menu.
Długie naciśnięcie – ciągłe zwiększenie
głośności.
Przycisk INFO
Krótkie naciśnięcie – wyświetla i sygnalizuje
bieżący kanał i poziom naładowania
akumulatora.
Aby zatrzymać wyświetlanie informacji o stanie
oraz zapowiedź głosową, naciśnij ponownie
ten przycisk. Radiotelefon powróci do trybu
bezczynności.
Przycisk regulacji głośności (–)
Krótkie naciśnięcie – stopniowe zmniejszenie
głośności.
Uwaga: Ten przycisk umożliwia przewijanie
elementów menu w trybie Menu.
Długie naciśnięcie – ciągłe zmniejszenie
głośności.
Gniazdo kabla do programowania
To gniazdo służy do podłączania akcesoriów,
takich jak mikrofon, kabel do programowania,
kabel do klonowania oraz innych
zatwierdzonych akcesoriów.
Przycisk zasilania
Długie/krótkie naciśnięcie – włączenie/
wyłączenie radiotelefonu.
Przycisk zasilania uruchamia inne funkcje, gdy
zostanie naciśnięty razem z innymi
przyciskami.
Po naciśnięciu go wraz z przyciskiem
regulacji głośności (+) radiotelefon
zostanie włączony w trybie przywracania
ustawień fabrycznych.
Po naciśnięciu wraz z przyciskiem INFO
radiotelefon uruchomi się w trybie klonowania.
Po naciśnięciu wraz z przyciskiem
regulacji głośności (–) radiotelefon
ustanawia połączenie z podłączonym
komputerem.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com