Loading...
Polski
7
KRÓTKIE OMÓWIENIE
KRÓTKIE OMÓWIENIE
CZCI RADIOTELEFONU
Przycisk MON
Przycisk regulacji
głośności (+)
Gniazdo kabla do
programowania
Wbudowana antena
Mikrofon Głośnik
Przycisk zasilania
Przycisk menu/
blokady
Przycisk PTT
(Push-to-Talk)
Wyświetlacz LED
Przycisk regulacji
głośności (–)
Przycisk INFO
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com