Loading...
Polski
5
INFORMACJE DOTYCZCE
BEZPIECZESTWA AKUMULATORÓW
IŁADOWAREK
INFORMACJE DOTYCZCE
BEZPIECZESTWA
AKUMULATORÓW
IŁADOWAREK
Niniejszy dokument zawiera ważne instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji.
Należy się z nimi dokładnie zapoznać
i zachować na przyszłość.
Przed użyciem bazy do ładowania przeczytaj
wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze
widoczne na
ładowarce,
akumulatorze oraz
radiotelefonie korzystającym
z akumulatora
1. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia
obrażeń, należy ładować wyłącznie
akumulatory zatwierdzone przez firmę
Motorola. Inne akumulatory mogą
eksplodować, powodując obrażenia ciała
i inne uszkodzenia.
2. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych
przez firmę Motorola może grozić
pożarem, porażeniem prądem lub
obrażeniami ciała.
3. Aby zapobiec uszkodzeniu wtyczki
i przewodu elektrycznego, podczas
odłączania ładowarki należy ciągnąć za
wtyczkę, a nie za przewód.
4. Nie należy korzystać z przedłużacza, o ile
nie jest to absolutnie konieczne. Użycie
niewłaściwego przedłużacza może
doprowadzić do pożaru i porażenia
prądem. Upewnij się, że przewód
przedłużacza ma rozmiar 18AWG (jeśli jego
długość wynosi nie więcej niż 100 stóp/
30,48 m) lub 16AWG (jeśli jego długość
wynosi do 150 stóp/45,72 m).
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia
prądem lub obrażeń ciała, nie wolno
używać uszkodzonej w jakikolwiek
sposób ładowarki. Należy taką ładowarkę
zabrać do autoryzowanego serwisu
Motorola.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com