Loading...
Polski
4
BEZPIECZESTWO
BEZPIECZESTWO
INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZESTWA PRODUKTU
I DZIAŁANIA FAL RADIOWYCH
DWUKIERUNKOWYCH
RADIOTELEFONÓW
PRZENONYCH
UWAGA!
Zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy zapoznać się
z dołączonym do urządzenia podręcznikiem
„Informacje na temat bezpieczeństwa produktu
i działania fal radiowych”, który zawiera
instrukcje gwarantujące bezpieczne
użytkowanie, uwagi dotyczące energii
o częstotliwości radiowej oraz instrukcje
umożliwiające sprawdzenie zgodności
urządzenia z odnośnymi normami i regulacjami
prawnymi.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com