Loading...
Polski
3
PRAWA AUTORSKIE DO
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
PRAWA AUTORSKIE DO
OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO
Produkty firmy Motorola opisane w tym
podręczniku mogą obejmować autorskie
oprogramowanie firmy Motorola umieszczone
w pamięci półprzewodnikowej lub na innych
nośnikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach zapewnia firmie Motorola
pewne wyłączne prawa do chronionych
prawem autorskim programów, w tym m.in.
wyłączne prawo do kopiowania lub
reprodukowania w dowolny sposób
chronionego programu. Zgodnie z tym wszelkie
chronione prawem autorskim programy firmy
Motorola zawarte w produktach Motorola
opisanych w tym podręczniku nie mogą być
kopiowane, reprodukowane, modyfikowane,
podlegać inżynierii wstecznej lub być
dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez
wyraźnej pisemnej zgody firmy Motorola.
Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie
może być uważany za przekazanie – w sposób
bezpośredni, dorozumiany, na podstawie
wcześniejszych oświadczeń lub w jakikolwiek
inny – licencji chronionych prawami autorskimi,
patentami lub zgłoszeniami patentowymi,
należących do firmy Motorola. Wyjątek stanowi
zwykła, niewyłączna, wolna od opłat licencja,
jaka zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji
sprzedaży produktu.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com