Loading...
Polski
2
SPIS TRECI
Wybieranie kanału . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rozpoczynanie i kończenie
skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Usuwanie kanału zakłócającego. . . . . . .24
Konfigurowanie poziomów blokady
szumów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Przemiennik/obejście przekaźnika . . . . .25
Korzystanie z urządzenia bez użycia
rąk/funkcja VOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Z kompatybilnymi akcesoriami VOX . . . .26
Włączanie i wyłączanie funkcji VOX . . . .26
Zapowiedź głosowa . . . . . . . . . . . . . . . .26
Programowanie funkcji. . . . . . . . . . . . . . . .28
Customer Programming Software (CPS) . . .28
Oznaki działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Licznik limitu czasu nadawania. . . . . . . .29
Szybka regulacja głośności. . . . . . . . . . .29
Dźwięk wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Impuls zwrotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Klonowanie radiotelefonu za pomocą
kabla CPS do klonowania, nr kat.:
HKKN4028_ (opcjonalne
akcesorium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Użytkowanie i konserwacja . . . . . . . . . . . .33
Tabele częstotliwości i kodów . . . . . . . . . .34
Kody CTCSS i PL/DPL. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ograniczona gwarancja firmy Motorola . . . 40
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Akcesoria audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Przewody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ładowarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Akcesoria do przenoszenia . . . . . . . . . . . . . 43
Zasilanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pokrywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MN002168A01TOC.fm Page 2 Friday, October 30, 2015 11:41 AM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com